ตรุษจีน

ภาษาอังกฤษ


n Chinese New Year
คำอธิบาย: เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน
หน่วยนับ: วัน
ความหมายเหมือนกับ: วันตรุษจีน
ตัวอย่างประโยค: ชาวจีนทุกบ้านจะทำความสะอาดบ้านอย่างหมดจดสำหรับต้อนรับวันตรุษจีน
n Bougainvillea glabra Choisy
คำอธิบาย: ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Bougainvillea glabra Choisy ในวงศ์ Nyctaginaceae ดอกสีม่วงแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตรุษจีน
ตัวอย่างประโยค: พ่อซื้อต้นตรุษจีนมาประดับไว้ที่สวนหน้าบ้าน