ตรุษ

ภาษาอังกฤษ


n ceremony at the close of each year; new year
คำอธิบาย: เทศกาลเนื่องในการสิ้นปี ซึ่งกำหนดทางจันทรคติ ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4
หน่วยนับ: วัน
ความหมายเหมือนกับ: วันตรุษ
ตัวอย่างประโยค: คนจีนทำขนมเทียนขนมเข่งไว้ไหว้ในวันตรุษ