ตรึงใจ

ภาษาอังกฤษ


v impress
คำอธิบาย: ทำให้เป็นที่พอใจหรือชื่นชมยินดี
ความหมายเหมือนกับ: ประทับใจ , จับใจ , ต้องใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: fascinate , affect , move , touch
ตัวอย่างประโยค: การแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ตรึงใจผู้เข้าชมนับพันคน