ตรึงเครียด

ภาษาอังกฤษ


v be serious
คำอธิบาย: มีอาการไม่ผ่อนคลายเพราะคร่ำเคร่งมากเกินไป
คำที่เกี่ยวข้อง: be sober , look grave
ตัวอย่างประโยค: เขาตึงเครียดเกินไปไม่ปล่อยวางเสียบ้าง