ตรึงตา

ภาษาอังกฤษ


v please the eye
ความหมายเหมือนกับ: ตรึงตาตรึงใจ , ต้องตา
คำที่เกี่ยวข้อง: be pleased with , catch one´s eyes
ตัวอย่างประโยค: ความงดงามของปราสาทยังตรึงตาฉันอยู่