ตรึงตรา

ภาษาอังกฤษ


v fascinate
คำอธิบาย: ทำให้ติดแน่น
คำที่เกี่ยวข้อง: impress , imprint , brand
ตัวอย่างประโยค: ความทรงจำเกี่ยวกับตัวเธอยังคงตรึงตราอยู่ในหัวของเขา