ตรึง

ภาษาอังกฤษ


v bind
คำอธิบาย: ทำให้ติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ทำให้หยุดอยู่กับที่
ความหมายเหมือนกับ: ติด , ติดอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: fix , tie up , compel , confine , detain , restrict
ตัวอย่างประโยค: เสียงร้องอันไพเราะของเธอตรึงผู้ฟังให้เงียบสนิท
v transfix
คำอธิบาย: ทำให้อยู่กับที่, ทำให้อยู่คงที่
ความหมายเหมือนกับ: ผูก , รัด , ยึด
คำที่เกี่ยวข้อง: fix , bind , fasten , tie up , crucify
ตัวอย่างประโยค: พระเยซูกลับฟื้นคืนพระชีพภายหลังเมื่อถูกตรึงบนไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์ไป