ตรึกตรอง

ภาษาอังกฤษ


v reflect
คำอธิบาย: ใคร่ครวญหรือคิดทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆ หรือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: ตรอง , ตริตรอง , ใคร่ครวญ , ไตร่ตรอง , ทบทวน
คำที่เกี่ยวข้อง: think (something over) , ponder , consider
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้แต่ละฝ่ายต้องตรึกตรองกันอย่างหนัก