ตรีโลก

ภาษาอังกฤษ


n three worlds (heaven, earth and hell)
คำอธิบาย: ภพทั้ง 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตามไสยศาสตร์ว่าได้แก่ สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล
ความหมายเหมือนกับ: ตรีภพ , ไตรโลก , โลกสาม , ตรีภูมิ
ตัวอย่างประโยค: สัตว์ที่อยู่ในตรีโลก เมื่อถึงกำหนดขัยก็ต้องตกลงมาต่ำเกิดมีภพใหม่ภพหนึ่งแล้วภพหนึ่งเล่าไม่มีที่สิ้นสุด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top