ตรีโทษ

ภาษาอังกฤษ


n three punishments (vitiation of the blood, bile, and phlegm)
คำอธิบาย: อาการไข้ที่ลม เสมหะ เลือด ประชุมกัน 3 อย่างให้โทษ, ไข้หนักจวนจะตาย
ความหมายเหมือนกับ: ตรีทูต
คำที่เกี่ยวข้อง: the critical symptoms of death , the deadly fever
ตัวอย่างประโยค: โบราณว่าผู้ใดเป็นตรีโทษก่อนตายนั้นมีบาปหนัก