ตรีศก

ภาษาอังกฤษ


n year of a decade which bears in the twelve-year animal cycle and ends with number 3
คำอธิบาย: เรียกปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 3