ตรีภูมิ

ภาษาอังกฤษ


n three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless)
คำอธิบาย: ภพทั้ง 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตามไสยศาสตร์ว่าได้แก่ สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล
ความหมายเหมือนกับ: ตรีภพ , ไตรภพ , ตรีโลก
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใดได้แก้วศักดิ์สิทธิ์นี้ไปจะมีอำนาจในตรีภูมิคือ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ โลกบาดาล


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top