ตรีพรหม

ภาษาอังกฤษ


n three-formed (Brahma, Siva and Vishnu)
คำที่เกี่ยวข้อง: triple form (Brahma , Siva and Vishnu)