ตรีพรหม

ภาษาอังกฤษ


n three-formed (Brahma, Siva and Vishnu)
คำที่เกี่ยวข้อง: triple form (Brahma , Siva and Vishnu)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top