ตรีปิฎก

ภาษาอังกฤษ


n Tripitaka
ความหมายเหมือนกับ: พระไตรปิฎก , พระตรีปิฎก
คำที่เกี่ยวข้อง: Tripitaka consisting of the teachings of Buddha