ตรีประดับ

ภาษาอังกฤษ


n name of a Thai verse
คำอธิบาย: ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: kind of Thai jingle
ตัวอย่างประโยค: ฉันชอบตรีประดับมากกว่ากลบทชนิดอื่น