ตรีทูต

ภาษาอังกฤษ


n the third minister
คำอธิบาย: ทูตคนที่สาม, ผู้แทนคนที่สาม
ตัวอย่างประโยค: เบื้องบนส่งตรีทูตลงมาปกปักรักษาหมู่บ้านแห่งนี้
n disorder of the three humours of the body, vitiation of the blood, bile, and phlegm
คำอธิบาย: ลักษณะบอกอาการสามอย่างที่แสดงว่าใกล้จะตาย
ความหมายเหมือนกับ: ตรีโทษ
คำที่เกี่ยวข้อง: in great dander , in jeopardy , hazardous , critical ill , dying , on the verge of death
ตัวอย่างประโยค: อาการของเขาเข้าขั้นตรีทูตคงจะไม่รอดแน่ๆ