ตรีทศ

ภาษาอังกฤษ


n 33 Gods in the second tier of heaven above the earth