ตริ

ภาษาอังกฤษ


v think
คำอธิบาย: ทำให้ปรากฏเป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ
ความหมายเหมือนกับ: คิด
คำที่เกี่ยวข้อง: consider , meditate
ตัวอย่างประโยค: เมื่อจะเชื่ออะไรให้ตริถึงเหตุผลเสียก่อน