ตรำ

ภาษาอังกฤษ


v drudge
คำอธิบาย: ทำอย่างหนัก, ทำอยู่กลางแจ้ง
ความหมายเหมือนกับ: ตรากตรำ , กรำ , ทนทำ
คำที่เกี่ยวข้อง: endure , suffer , undergo
ตัวอย่างประโยค: ฉันตรำงานมาแล้วทั้งวันขอพักก่อนแล้วกัน