ตราไปรษณียากร

ภาษาอังกฤษ


n postage stamp
คำอธิบาย: บัตรตราใดๆ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นค่าไปรษณียากรหรือค่าธรรมเนียมอื่น หรือจำนวนเงินที่จะต้องเสียในการส่งไปรษณียภัณฑ์
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: แสตมป์
คำที่เกี่ยวข้อง: revenue stamp
ตัวอย่างประโยค: การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) สร้างตราไปรษณียากรเป็นที่ระลึกในวันสื่อสารแห่งชาติ