ตราสินค้า

ภาษาอังกฤษ


n trademark
ความหมายเหมือนกับ: ยี่ห้อสินค้า
คำที่เกี่ยวข้อง: trade mark