ตราสิน

ภาษาอังกฤษ


v register
คำอธิบาย: แจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐาน, จดทะเบียน
ความหมายเหมือนกับ: จดทะเบียน , จำทรัพย์ , กำหนดทรัพย์
คำที่เกี่ยวข้อง: make a declaration of complaint

คำที่มี "ตราสิน" ในคำ


ตราสินค้า n trademark
ความหมายเหมือนกับ: ยี่ห้อสินค้าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top