ตราสิน

ภาษาอังกฤษ


v register
คำอธิบาย: แจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐาน, จดทะเบียน
ความหมายเหมือนกับ: จดทะเบียน , จำทรัพย์ , กำหนดทรัพย์
คำที่เกี่ยวข้อง: make a declaration of complaint