ตราสัง

ภาษาอังกฤษ


v shroud
คำอธิบาย: มัดศพ, ผูกศพให้เป็นเปลาะๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: wrap
ตัวอย่างประโยค: สัปเหร่อตราสังศพเสร็จแล้วจึงนำศพไปใส่โลง