ตราภูมิ

ภาษาอังกฤษ


n an official paper granting immunity from taxes and convee
คำอธิบาย: หนังสือคู่มือสำหรับคุ้มส่วยสาอากรและการเกณฑ์ต่างๆ
ตัวอย่างประโยค: การเก็บอากรจะต้องดูตราภูมิประกอบการพิจารณา