ตราประทับ

ภาษาอังกฤษ


n seal
คำอธิบาย: เครื่องหมายที่มีลวดลายและทำเป็นรูปต่างๆ สำหรับประทับไว้เป็นสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: stamp
ตัวอย่างประโยค: สินค้าทุกกล่องจะมีตราประทับรับประกันคุณภาพ