ตราบใดที่

ภาษาอังกฤษ


conj so long as
ความหมายเหมือนกับ: ตราบเท่าที่
ตัวอย่างประโยค: เรายังจะต้องพัฒนาการผลิตไปเรื่อยๆ ตราบใดที่คุณภาพการผลิตของเรายังไม่ดีพอ