ตราบใด

ภาษาอังกฤษ


conj as long as
ความหมายเหมือนกับ: จนถึง , เมื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: so long as
ตัวอย่างประโยค: ตราบใดที่คุณพ่อเธอยังมีชีวิตอยู่เธอก็จะเป็นโสดอยู่ตราบนั้น