ตราบเท่าที่

ภาษาอังกฤษ


conj as long as
ความหมายเหมือนกับ: จนกว่า , จวบจน , กระทั่ง , จนกระทั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: so long as , on condition that , provided that
ตัวอย่างประโยค: การกางมุ้งเป็นงานที่คนไทยต้องทำเป็นตราบเท่าที่ยุงยังไม่หมดไปจากเมืองไทย