ตราบเท่า

ภาษาอังกฤษ


conj as long as
คำอธิบาย: ช่วงระยะเวลาตลอดจนถึงปัจจุบัน, ระยะเวลาตลอดไป
ความหมายเหมือนกับ: ตลอด , ถึง , จวบจวน
คำที่เกี่ยวข้อง: whenever , until , till
ตัวอย่างประโยค: ฝรั่งได้รับกิตติคุณของพุทธศาสนาจนแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางตราบเท่าทุกวันนี้เบ็ดเสร็จราวๆ หนึ่งศตวรรษ