ตราบาป

ภาษาอังกฤษ


n sin
คำอธิบาย: ความรู้สึกว่าเป็นบาปซึ่งมีฝังอยู่ในจิตใจตลอดไป
ความหมายเหมือนกับ: บาปติดตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: guilt
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกว่าอดีตที่เขาเคยเป็นคนคุกนั้น เป็นตราบาปติดตัวเขาไปตลอด