ตราบจนกระทั่ง

ภาษาอังกฤษ


conj until
ความหมายเหมือนกับ: ตราบจน , จนกระทั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: till
ตัวอย่างประโยค: ตั้งแต่ได้รู้จักกันผมยังคบเขาเรื่อยมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เป็นเวลา 10 ปีแล้ว