ตราตั้ง

ภาษาอังกฤษ


n (madam) of royal mandate
คำอธิบาย: เอกสารแต่งตั้ง
หน่วยนับ: ฉบับ
คำที่เกี่ยวข้อง: anything that prove a person , abilities , quality , or suitability
ตัวอย่างประโยค: หลวงลุงได้รับตราตั้งตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด