ตราชู

ภาษาอังกฤษ


n balance
คำอธิบาย: เครื่องชั่งชนิดที่มีถาดชั่งห้อยอยู่ 2 ข้างคันชั่ง มีตุ้มน้ำหนักบอกน้ำหนักของของที่ชั่ง
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: ตาชั่ง , คันชั่ง , เครื่องชั่งสิ่งของ
คำที่เกี่ยวข้อง: equipoise , poise
ตัวอย่างประโยค: ร้านขายทองใช้ตราชูชั่งน้ำหนักทอง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top