ตราชั่ง

ภาษาอังกฤษ


n balance
ความหมายเหมือนกับ: ตราชู , คันชั่ง , ตุลย์
คำที่เกี่ยวข้อง: pair of scales , steelyard , ancient measure or weight


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top