ตราขุนพล

ภาษาอังกฤษ


n a cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts
คำอธิบาย: ลายที่ขีดเป็นกากบาทที่ก้นหม้อตาล สำหรับปักไว้กันผี
หน่วยนับ: ดวง
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านกำลังช่วยกันทำตราขุนพลเอาไว้ป้องกันผี