ตรัสรู้

ภาษาอังกฤษ


v enlighten
คำอธิบาย: รู้แจ้งในเรื่องต่างๆ (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)
ความหมายเหมือนกับ: รู้ , รู้แจ้ง , รู้แจ้งเห็นจริง , หยั่งรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: know
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา
v become enlightened
คำอธิบาย: รู้เอาเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ความหมายเหมือนกับ: รู้ , รู้แจ้ง , รู้แจ้งเห็นจริง , หยั่งรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: understand , foresee , intuit
ตัวอย่างประโยค: ใครจะไปตรัสรู้ได้ทุกเรื่อง