ตรัยตรึงศ์

ภาษาอังกฤษ


n heaven
คำอธิบาย: สวรรค์ชั้นที่ 2 แห่งสวรรค์ 6 ชั้น ที่พระอินทร์ครอง
ความหมายเหมือนกับ: ดาวดึงส์
คำที่เกี่ยวข้อง: paradise
ตัวอย่างประโยค: การลอยโคมเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีในชั้นตรัยตรึงศ์