ตรังค์

ภาษาอังกฤษ


n wave
ความหมายเหมือนกับ: ลูกคลื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: billow , swell


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top