ตรังค์

ภาษาอังกฤษ


n wave
ความหมายเหมือนกับ: ลูกคลื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: billow , swell