ตรัง

ภาษาอังกฤษ


n Trang
คำอธิบาย: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย อยู่ทางภาคใต้
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดตรัง
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านเมืองตรังต่างหลงรักและยกย่อง นายกชวน หลีกภัย
v stick
คำอธิบาย: อาการที่ติดหรือแนบอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ติดอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: attach