ตระเว็ด

ภาษาอังกฤษ


n image
คำอธิบาย: รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิหรือศาลเจ้า
ความหมายเหมือนกับ: เจว็ด , เตว็ด
คำที่เกี่ยวข้อง: figure
ตัวอย่างประโยค: คนทรงสั่งให้นำตระเว็ดมาประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ