ตระเวน

ภาษาอังกฤษ


v patrol
คำอธิบาย: ไปทั่วๆ รอบบริเวณ
ความหมายเหมือนกับ: ท่องเที่ยว , สัญจร , เดินทาง , ทัศนาจร
คำที่เกี่ยวข้อง: scour , go round
ตัวอย่างประโยค: เขาพาตระเวนไปวัดดังๆ ทั้งวัน
v roam
คำอธิบาย: เที่ยวตรวจตราสถานการณ์ทั่วบริเวณ
ความหมายเหมือนกับ: กระเวน , ตะเวน , ทะเวน
คำที่เกี่ยวข้อง: wander , inspect
ตัวอย่างประโยค: กองทหารและตำรวจฝ่ายความมั่นคงออกตระเวนไปตามถนนสายต่างๆ