ตระเตรียม

ภาษาอังกฤษ


v prepare
คำอธิบาย: จัดเตรียมให้เรียบร้อยไว้ก่อนล่วงหน้า
ความหมายเหมือนกับ: เตรียม , จัดเตรียม , จัดแจง , เตรียมการ
คำที่เกี่ยวข้อง: make ready
ตัวอย่างประโยค: เขาตระเตรียมของถวายพระสำหรับทำบุญไว้ตั้งแต่เมื่อวาน