ตระหนี่ถี่เหนียว

ภาษาอังกฤษ


adj miserly
คำอธิบาย: ที่มีนิสัยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่จ่ายออกไปง่ายๆ
ความหมายเหมือนกับ: ขี้เหนียว , ขี้งก
คำที่เกี่ยวข้อง: stingy , miserly
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวมากเกินไป จนสามีเธอเบื่อ