ตระหนี่

ภาษาอังกฤษ


v be greedy
คำอธิบาย: แสดงอาการหวง ไม่อยากให้ง่ายๆ
ความหมายเหมือนกับ: งก , ขี้หวง
คำที่เกี่ยวข้อง: be stingy , be thrifty , be miserly , be avaricious
คำตรงข้าม: สุรุ่ยสุร่าย , ฟุ่มเฟือย
ตัวอย่างประโยค: เขาตระหนี่ความรู้ต่อเพื่อนๆ ในห้อง จึงไม่มีใครชอบเขา
adj chary
คำอธิบาย: ที่มีนิสัยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่จ่ายออกไปง่ายๆ
ความหมายเหมือนกับ: ขี้เหนียว , งก , ขี้หวง
คำที่เกี่ยวข้อง: frugal , thrifty , spare , stingy , miserly , economical , niggardly , avaricious , greedy
คำตรงข้าม: สุรุ่ยสุร่าย , ฟุ่มเฟือย
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนตระหนี่ เพราะเขาคำนึงถึงความจนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต