ตระหนักแน่

ภาษาอังกฤษ


v realize
คำอธิบาย: เกิดความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนแน่นอน
ความหมายเหมือนกับ: รู้ชัด , รู้ประจักษ์ชัด , รู้แจ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: aware , conscious
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลได้ตระหนักแน่ว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรี