ตระหนกตกใจ

ภาษาอังกฤษ


v alarm
คำอธิบาย: เกิดอาการตกใจกลัวจนทำอะไรไม่ถูก
ความหมายเหมือนกับ: ตกใจ , ตื่นเต้นตกใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: fright
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเด็กเกิดอาการชัก พ่อแม่อย่าได้ตระหนกตกใจจนเกินเหตุ ควรตั้งสติและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

คำที่มี "ตระหนกตกใจ" ในคำ


ความตระหนกตกใจ n fright
ความหมายเหมือนกับ: ความตื่นตระหนกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top