ตระหนก

ภาษาอังกฤษ


adv frighteningly
คำอธิบาย: อย่างมีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตกใจ , หวาด , ผวา
คำที่เกี่ยวข้อง: fearfully , awfully , terribly
ตัวอย่างประโยค: ทั้งสองวิ่งออกไปอย่างตระหนกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น
adj frightened
คำอธิบาย: ที่มีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตกใจ , หวาด , ผวา
คำที่เกี่ยวข้อง: scared , alarmed , afraid , panicky
ตัวอย่างประโยค: เธอกรีดร้องเสียงตระหนกพร้อมกับถอยหลังกรูด
v alarm
คำอธิบาย: เกิดอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตกใจ , หวาด , ผวา
คำที่เกี่ยวข้อง: frighten , scare , startle , fear , dread , terrorize , dismember , terrify
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนตระหนกต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

คำที่มี "ตระหนก" ในคำ


ตระหนกตกใจ v alarm
คำอธิบาย: เกิดอาการตกใจกลัวจนทำอะไรไม่ถูก
ความหมายเหมือนกับ: ตกใจ , ตื่นเต้นตกใจ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเด็กเกิดอาการชัก พ่อแม่อย่าได้ตระหนกตกใจจนเกินเหตุ ควรตั้งสติและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ตื่นตระหนก adv alarmingly
คำอธิบาย: อาการตกใจกลัว
ความหมายเหมือนกับ: ตระหนก , ตระหนกตกใจ , ตระดก , สะทก
ตัวอย่างประโยค: ภรรยาผมอยู่ในอาการตาค้าง หน้าเผือด และตัวสั่นอย่างตื่นตระหนก

ตื่นตระหนก v be alarmed
คำอธิบาย: อาการตกใจกลัว
ความหมายเหมือนกับ: ตระหนก , ตระหนกตกใจ , ตระดก , สะทก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเกิดสถานการณ์เพศถล่ม ในหมู่นักเรียนม.ปลาย เล่นเอาคณะสำรวจตื่นตระหนกกันถ้วนหน้า

ความตื่นตระหนก n fright
ความหมายเหมือนกับ: ความตระหนกตกใจ

ความตระหนกตกใจ n fright
ความหมายเหมือนกับ: ความตื่นตระหนกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top