ตระหนก

ภาษาอังกฤษ


adv frighteningly
คำอธิบาย: อย่างมีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตกใจ , หวาด , ผวา
คำที่เกี่ยวข้อง: fearfully , awfully , terribly
ตัวอย่างประโยค: ทั้งสองวิ่งออกไปอย่างตระหนกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น
adj frightened
คำอธิบาย: ที่มีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตกใจ , หวาด , ผวา
คำที่เกี่ยวข้อง: scared , alarmed , afraid , panicky
ตัวอย่างประโยค: เธอกรีดร้องเสียงตระหนกพร้อมกับถอยหลังกรูด
v alarm
คำอธิบาย: เกิดอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตกใจ , หวาด , ผวา
คำที่เกี่ยวข้อง: frighten , scare , startle , fear , dread , terrorize , dismember , terrify
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนตระหนกต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน