ตระพอง

ภาษาอังกฤษ


n nodes on the two sides of elephant´s head
คำอธิบาย: ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม 2 ข้างที่ศีรษะช้าง
ความหมายเหมือนกับ: กระพอง , ตะพอง , กะพอง
ตัวอย่างประโยค: เขาลูบที่ตระพองช้างเบาๆ ด้วยความเอ็นดู


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top