ตระปุ่มตระป่ำ

ภาษาอังกฤษ


adj knotty
ความหมายเหมือนกับ: ปุ่มๆ ป่ำๆ , ขรุขระ , นูน
คำที่เกี่ยวข้อง: knobby , gnarled
คำตรงข้าม: เรียบ , เกลี้ยงเกลา , สม่ำเสมอ