ตระบัดสัตย์

ภาษาอังกฤษ


v reverse one´s promise
คำอธิบาย: ไม่รักษาคำพูด, ไม่รักษาคำมั่นสัญญา
ความหมายเหมือนกับ: เสียสัตย์ , ผิดสัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: break one´s word , go back on one´s word
คำตรงข้าม: ซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค: ท่านตระบัดสัตย์คำพูดบ่อยครั้ง ลูกน้องจึงไม่ค่อยยกย่อง